Chłopi Dżuma Metody koncentracji Techniki pamięciowe Inne streszczenia Praca w domu  
"Granica" Zofia Nałkowska
 
Granica, to jedna z tych lektur, które oprócz ciekawej akcji, wciagającego biegu wydarzeń i dobrych kreacji bohaterów, niesie za soba przesłanie, którego nie sposób nie zauważyć.
 
Początkowo streszczenie dziejów Zenona Ziembiewicza. Pozostały tekst to opisy szczegółowe zdarzeń. Autorka pokazuje to samo zdarzenie z różnych punktów widzenia, różne osądy i interpretacje. Finał całej sprawy ujawnia nam na samym początku. Dlaczego? Nałkowska chciała aby czytelnik nie zastanawiał się nad tym, co będzie dalej a raczej jak doszło do owej sytuacji.
Zaprasza w ten sposób do analizy wszystkich warstw społecznych, interpretacji bohatera. Każda osoba w oczach społeczności jest inaczej odbierana.
W skrócie można utwór zaprezentować nastepująco:
Bohater ma się ożenić z Elżbietą Biecką, jednocześnie romansuje jednak  z Justyną Bogutówną. Skutkiem tego wszystkiego jest ciążą, którą Justyna na życzenie Zenona usuwa. Elżbieta świadoma postępowania Zenona pomaga Justynie finansowo. Zenon mimo wszystkiego robi karierę.
Mimo wielkich ,"dobrych" ideałów nie przeszkadza mu wydać decyzję m.in. o strzelaniu do demonstrujących robotników.
 
Z kolei Jednak Justyna nie wytrzymuje całej sytuacji jej psychika jest słaba więc postanawia zemścić się na Zenonie, oblewając jego twarz kwasem.
Skandal wynikły z usunięcia ciąży prowadzi do samobójstwa głównego bohatera. 

Jest to powieść o problemie społecznym:
Środowiska urzędniczo- mieszczańskiego
- ziemiaństwa w Boleborzy
- wielkie ziemiaństwo i mieszkająca tuz obok niego biedota
 

Każda klasa posiada swoje cechy. Środowisko urzędniczo- mieszczańskie stwarza pozór uczciwości i sprawiedliwości lecz tak naprawdę przesiąkniete jest egoizmem i kieruje wszystkim tylko i wyłącznie wg własnych zasad.
Ziemiaństwo jest klasą podupadłą. Hołdują patriotyzm choć w postaci biernej a nawet beznadziejnej.
Wielkie ziemiaństwo przedstawione zostaje jako ludzie śmieszni, groteskowi, anachroniczni.
Są to ludzie mało ciekawi, ograniczeni jako grupa społeczna. Dawno już przestali pełnić ważną rolę, ale nie chcą się z tym pogodzić; zubożali.
Biedota wsi i miast to ludzie bez dochodów lub o bardzo małych dochodach. Sa biedni, głodni, chorzy i umierający. W zasadzie owe społeczeństwo skonstruowane jest na podziałach klasowych, które są bardzo odległe od siebie, dzieli je sytuacja materialna, poglądy, obyczaje.

Oskarżenia i obrona postępowania Zenona Ziembiewicza:
OSKARŻENIA
-pozostawienie biednej Adeli swojemu losow
-uległość, pójście na kompromis, bierność
- zniszczenie życia Justynie
- wciągniecie Elżbiety w losy swojego romansu 
- skłonność do fałszu
- hipokryzja
- pragnienie wejścia do kręgów ziemiańsko- burżuazyjnych
- powielanie popularnego schematu karierowicza z klasy średniej, elegancka żona i kochanka niższego rzędu
- egoizm
- wykorzystanie Elżbiety, pociągnięcie jej do odpowiedzialności za los kochanki przyszłego męża 
- coraz wygodniejsze i wystawniejsze życie
OBRONA:
- nieświadome powielanie zachowań ojca
- wytyczanie sobie celu, pragnienie uczciwego życia
- wykazanie się niezależnością, zarabianie od V klasy gimnazjum, pisaniem artykułów
- starał się być uczciwy wobec Adeli, powiedział, że jej nie kocha 
- zbytnia uległość wobec zaistniałych sytuacji
- starał się spełnić zachcianki Justyny
- zabrał sieędo budowy domów robotniczych jednak nie otrzymał kredytu 

Nałkowska daje nam kilka możliwości interpretowania tytułu:  
- Granica to podział społeczeństwa. To granica jak dzieli ludzi warstw niższych i warstw wyższych, linia ta jest nie do przebycia.
   Przykład samej kamienicy Kolichowskiej na dole mieszkała biedota, zaś ludzie wyższi mieszkali na górze.
- Granica poznania samego siebie przez świat i otaczających nas ludzi. Jest to granica między tym co jest subiektywne a tym co jest obiektywne.
   To podstawowe pytanie powieści - (jesteśmy tacy jak myślą o nas ludzie, nie jak myślimy o sobie my).
- granica moralna, gdzie tak naprawdę się kończy, w którym miejscu nie możemy jej przekraczać. Przekroczenie oznacza konsekwencje np. strzelanie do robotników.
- granica poznania rzeczywistości przez człowieka.
 
Nałkowska każe nam się zastanowić nad tym, jak daleko wolno nam iść w swoich czynach i przekonaniach. Wskazuje miejsce, za które nie powinnismy się posunąć, bo będzie to nieodwracalne. Podaje nam niemal na talerzu rozwiązania i jednocześnie strach przed podjęciem takich rozwiązań.
Skąd podziały społeczne? Skąd podziały moralne? Dlaczego ciągle robimy to, czego robić nie powinniśmy, nawet jeśli doskonale o tym wiemy?
Gdzie jest TA granica.. za którą przestaje się już być człowiekiem..? 
 
Copyright ©2008 by superstreszczenia
Kreator Stron www